Apostila – Noi reglementari pentru cetatenii U.E.

Vă informăm asupra unor modificări legislative importante, de interes pentru românii care locuiesc în Uniunea Europeană, sau doresc sa folosească un document oficial emis din România într-un stat membru al Uniunii Europene.

Pentru a se asigura libera circulație a documentelor oficiale în cadrul Uniunii, promovându-se astfel libera circulație a cetățenilor Uniunii, s-au adoptat măsuri concrete de simplificare a cerințelor administrative existente legate de prezentarea într-un stat membru a anumitor documente oficiale eliberate de autoritățile altui stat membru.

Astfel, începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

Regulamentul a eliminat cerința aplicării apostilei pentru documentele oficiale emise de un stat membru al Uniunii Europene.

Prin urmare, atunci când o persoană solicită o apostilă pe un document oficial care intră sub incidența prezentului regulament, autoritățile naționale emitente ar trebui să informeze, prin mijloacele corespunzătoare, persoana respectivă cu privire la faptul că în temeiul sistemului prevăzut în prezentul regulament apostila nu mai este necesară în cazul în care persoana respectivă intenționează să prezinte documentul într-un alt stat membru.

Documente oficiale pentru care nu mai este necesara aplicarea apostilei in baza Regulamentului:

–  Certificatul de casatorie, certificatul de nastere, certificatul de deces, cazierul judiciar, certificatul de celibat, mai exact  actele prin care se  constata unul dintre următoarele elemente: nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, numele, căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă), divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei, parteneriatul înregistrat (inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat), desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat, filiația, adopția, domiciliul și/sau reședința ori cetățenia.

În concluzie, dacă aveți nevoie de actele enumerate mai sus, pentru a fi prezentate intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene, sunteți scutiți de aplicarea apostilei. În aceste cazuri, aplicarea apostilei se poate solicita în continuare, LA CERERE, dar aceasta nu mai este obligatorie.

Apostila este în continuare necesară în cazul documentelor oficiale care urmează să fie folosite în alte teritorii în afara Uniunii Europene.

Apostila este o ștampilă sau un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.

Lista statelor semnatare ale Convenției de la Haga poate fi consultată la adresa https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

 

Pentru mai multe detalii, vizitați https://cj.prefectura.mai.gov.ro/apostila/legislatie/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *