Domenii de Activitate

Drept Civil

Dreptul civil ca ramură a dreptului însumează toate raporturile juridice patrimoniale și nepatrimoniale existente la nivelul societății. Fiind o ramură atât de vastă posibilitatea apariției unor situații în care este nevoie de ajutor de specialitate este foarte des întâlnită.

Gama serviciilor noastre cuprinde redactare acțiuni în pretenții, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri de intervenție, precum puneri în întârziere (notificări), revendicări, constatare nulitate acte juridice, servituți, uzucapiuni, grănițuiri, ieșiri din indiviziune (partaj), succesiuni etc.

De asemenea lista serviciilor noastre mai cuprinde redactarea diverselor contracte civile, cum ar fi, contracte de vânzare, locațiune, comodat, rentă viageră, uzufruct, transport, leasing etc.

Drept Penal

Am debutat pe piața avocaturii în domeniul dreptului penal dobândind experiență într-o gamă variată de infracțiuni și având o rată mare de succes în soluționarea cauzelor clienților. 

Oferim asistență și reprezentare juridică în toate etapele procesuale, începând cu urmărirea penală în fața organelor de poliție și parchet (DNA. DIICOT etc.) cât și la judecătorul de drepturi și libertăți, continuând cu etapa de judecată, în  cameră preliminară, fond și căile de atac. 

Eforturile noastre se concentrează pe identificarea celor mai bune soluții pentru clienții noștri.

Expertiza noastră în această ramură a dreptului vizează atât infracțiunile de drept comun, precum și infracțiunile de corupție (dare, luare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență) și infracțiuni economice (evaziune fiscală, spălare de bani etc.)

Dreptul Familiei

Complexitatea relațiilor de familie dă naștere unor situații juridice specifice. 

Pentru a ocroti și remedia impasul generat de astfel de probleme vă oferim servicii juridice în materie de divorț, stabilirea/ tăgada paternității, stabilire pensie alimentară, exercitare autoritate părintească, redactare convenții matrimoniale, precum și adopții.

Despăgubiri

Din păcate,  în ultimii ani numărul victimelor accidentelor rutiere produse în România este cel mai mare din Uniunea Europeană.

Motiv pentru care venim în ajutorul victimelor oferindu-le sprijin în vederea recuperării prejudiciului material și moral care poate consta în negocieri cu firmele de asigurări, precum și demersuri în fața organelor de urmărire penală cât și în fața instanțelor de judecată.

Serviciile noastre în astfel de cazuri constau în reprezentarea intereselor clienților care au fost victimele unui accident rutier atât din postura de pieton, biciclist/motociclist, pasager într-un mijloc de transport privat sau în comun, cât și ale familiilor acestora în caz de deces al victimei, precum și ori de câte ori este cazul.

Executare Silită

Venim în ajutorul clienților noștri pentru recuperarea creanțelor împotriva debitorilor prin somații de plată, ordonanțe de plată și alte acțiuni de drept comun.

Asigurăm asistență și reprezentare în procedura de executare silită.

GDPR

În secolul vitezei, în care informația este la un click distanță, unul dintre cele mai discutate subiecte din ultima perioadă este noua lege a protecției datelor personale, “General Data Protection Regulation” (GDPR), care vine cu o serie de schimbări pentru toate statele Uniunii Europene.

Pentru a vă asigura că afacerea dumneavoastră este în conformitate cu noile reguli în această materie vă oferim servicii complete de conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 2016/679.

Dreptul Muncii

Venim în ajutorul clienților noștri cu o gamă largă de servicii în domeniul dreptului muncii, care cuprinde redactarea contractelor individuale/colective de muncă; redactare regulamente interne; fișa postului și alte acte interne; redactare clauze contractuale, recuperarea daunelor produse de salariat angajatorului, contestații decizii concediere.

Oferim consiliere juridică cu privire la problemele pe care le ridică raporturile de muncă, în special cele privind desfacerea contractului de muncă cu respectarea condițiilor legale, reprezentarea angajatorului sau angajatului în fata instantelor judecătorești și altele asemenea.

Drept Contravențional

Se poate întâmpla să fim puși în situații în care să fim sancționați contravențional de diverse autorități publice.

Vă oferim ajutorul în contestarea proceselor – verbale de contravenție emise de diverse autorități – Poliție, Garda de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Munca etc.

Asigurări Sociale

În domeniul asigurări sociale vă oferim următoarele servicii: contestații decizii de pensionare sau șomaj, precum și contestații decizii acordare indemnizații,  recuperare sume achitate în plus de către angajator pentru concediul medical.

Proprietate Intelectuală

Activitatea de creație ocupă un loc important în societate și este ocrotită și încurajată prin legislație specifică. 

Pentru a beneficia de toate beneficiile legale și a asigura o protecție eficientă procesului creativ, asigurăm asistență juridică în ceea ce privește drepturi de marcă, drepturi de autor, brevete de invenție precum și toate operațiunile juridice derivate din acestea, cum ar fi, cesiune, închiriere, acordare de licențe, inclusiv acțiuni în instanță cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Activitatea noastră presupune:

  • consultanță și cereri cu caracter juridic;
  • asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii;
  • redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare;
  • asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate;
  • apărarea și reprezentarea juridica cu mijloace specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină;
  • activități de mediere;
  • activități fiduciare desfășurate în condițiile Codului civil;
  • stabilirea temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate;
  • activități de curatelă specială potrivit legii și Statutului profesiei de avocat;
  • orice mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condițiile legii.