Tot ce trebuie să știi despre cazierul judiciar

Certificatul de cazier judiciar  este documentul eliberat persoanelor, care atestă situația judiciară a acestora și se eliberează persoanei fizice sau juridice care solicită documentul personal, prin împuternicit sau prin reprezentant legal.
În cazierul judiciar se ține evidența persoanelor fizice și a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.
Începând cu data de 1 iulie 2021 nu mai este obligatorie completarea cererii pentru obținerea cazierului judiciar, ci doar prezentarea actului de identitate polițistului de la ghișeu.

 

Cazierul judiciar poate fi solicitat de la orice unitate de poliție, prin departamentul de Relații cu Publicul, indiferent de domiciliu solicitantului. Cazierul judiciar se eliberează pe loc.

 

Programul de lucru cu publicul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar este:

Luni 

08.00 –  12.00

14.00  – 16.00

Marţi 

10.00 – 14.00

16.00  – 18.00

Miercuri 

08.00 – 12.00

14.00  – 16.00

Joi 

10.00  – 14.00

16.00  – 18.00

Vineri 

09.00 – 13.00 

 
În afară de cetățenii români, cazierul judiciar din România poate fi solicitat și de cetățenii străini. Cetățenii români se pot legitima prin carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, carte electronică de identitate, pașaport, al document de identitate valabil. Cetățenii străini se pot legitima prin pașaport, titlu de călătorie, permis de ședere, certificat de înregistrare a cetățenilor U.E., carte de rezidență, legitimație de şedere temporară, carnet de identitate.
Documentele trebuie să fie în termenul de valabilitate, cu excepția cazului în care există o dispoziție legală contrară, cum este cazul art. 4 alin. 5 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care prevede că “valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.
Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României sau prin împuternicit direct din România.
Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.
Certificatul de cazier judiciar este valabil 6 luni de la data eliberării şi numai pentru scopul pentru care a fost cerut.
Certificatul de cazier judiciar pentru minorul în vârstă de până la 14 ani se poate obține de către părinte, tutore sau de către un împuternicit al acestora.
Certificatul de cazier judiciar pentru persoana cu capacitate de exercițiu restrânsă ( minor 14-18 ani ) se poate obține personal sau prin împuternicit.
Certificatul de cazier judiciar pentru persoana juridică se poate obține în baza cererii tip motivate, completată cu datele de identificare ale persoanei juridice, prin împuternicit sau reprezentant legal, care trebuie să își dovedească această calitate și care va prezenta următoarele acte:
     – actul de identitate în original al deponentului;
     – dovada calității de reprezentant legal/împuternicit al persoanei juridice pentru care se solicită eliberarea certificatului, respectiv Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010, înregistrată la nivelul persoanei juridice solicitante.
În cazul persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale și întreprinderi familiale deoarece acestea nu au personalitate juridică, se eliberează certificat de cazier judiciar pentru persoană fizică.
În ceea ce privește persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:
 1. pedepsele, măsurile de siguranță și educative, pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive;
 2. renunțarea sau amânarea aplicării pedepsei, începerea, întreruperea și încetarea executării pedepselor și a măsurilor educative, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, înlocuirea, eșalonarea și achitarea amenzii penale;
 3. amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării;
 4. pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;
 5. hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;
 6. extrădarea.
În ceea ce privește persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:
 1. pedepsele și măsurile de siguranță pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive;
 2. începerea, întreruperea și încetarea executării pedepselor, eșalonarea și achitarea amenzii penale;
 3. amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, reabilitarea;
 4. pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;
 5. hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.
În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu:
 1. sancțiunile penale pronunțate pentru fapte săvârșite în timpul minorității;
 2. măsurile de siguranță luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepția internării medicale și a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 3. datele referitoare la persoanele față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penal. Prin excepție, în situația în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispozițiilor art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau persoanele juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.
Persoana care figurează în evidența cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situației reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale.
Bibliografie
LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (**republicată** privind cazierul judiciar**)
https://b.politiaromana.ro/ro/utile/cazier-judiciar/obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar
https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa/obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar-persoana-fizica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *