Obținerea cazierului judiciar prin avocat

O nouă modificare legislativă  (Legea nr. 208 din 23 septembrie 2020) permite avocatului ca în baza împuternicirii avocațiale să poată solicita cazierul judiciar din România pentru titular.
Conținutul împuternicirii avocațiale trebuie formulat în termeni clari, din care să  rezulte avocatul care a fost mandatat, scopul și durata mandatului
Împuternicirea avocațială este înscrisul ce are semnificația legală de procură, prin care avocatul este împuternicit de client, în baza contractului de asistență juridică valabil încheiat, să-l asiste/reprezinte în fața instanțelor autorității judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persone fizice sau juridice și/sau să exercite alte activități ce fac obiectul acestui contract.
Împuternicirea avocațială este valabilă fără alte formalități.
Contractul de asistenţă juridică prevede, în mod expres, întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului. În baza acestuia, avocatul se legitimează faţă de terţi prin împuternicirea avocaţială.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *