Onorarii

Onorarii

Pentru serviciile online de reprezentare oferim un onorariu fix care va fi cunoscut încă de la început de către client. Selectați tipul serviciului dorit din “Formularul de solicitare” pentru a vedea onorariul.
Facturarea se face în EUR sau LEI în funcție de preferințele clientului. Plata se va efectua prin virament bancar în baza facturii.
Documentele vor fi transmise în funcție de preferințele clientului, electronic și /sau livrate la adresa comunicată de client, iar transmiterea documentelor se va realiza ulterior primirii confirmării plătii . Scadența facturii este de 3 zile calendaristice din momentul emiterii.
Pentru restul serviciilor, onorariul va fi stabilit prin negociere directă cu clientul în mod liber, în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului.
Pentru ca principiile care stau la baza activității noastre ne îndeamnă sa apăram drepturile și libertățile cetățenilor și să asiguram accesul tuturor la actul de justiție, la stabilirea onorariului vom tine cont inclusiv de posibilitățile financiare ale clientului nostru.
Onorariile pot fi stabilite astfel:
onorarii orare;
onorarii fixe (forfetare);
onorarii de succes;
onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la pct. 1-3.
Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează ori, după caz, le prestează clientului.
Tipul de onorariu va fi stabilit de la început, prin negociere directă, neexistând posibiltatea apariției unor costuri surpriză pe parcursul soluționării cauzei. Costurile includ toate reprezentările în instantă, deplasările, orele de muncă și alte serviciile prestate pe perioada soluționării cauzei.
Oferim posibilitatea negocierii unui onorariu de succes care va consta într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei.
Onorariul afișat nu include costul pentru livrarea documentelor prin curier. Pentru livrare, se vor folosi firme de curierat rapid, iar costul livrării va fi comunicat prin email clientului, în funcție de adresa comunicată de acesta pentru livrare.  Clientul va plăti pentru livrarea documentelor la destinație.

Întrebări frecvente

Contractul de asistență juridică poate fi încheiat de la distanță?

Contractul de asistență juridică poate fi încheiat și prin orice mijloc de comunicare la distanță (fax, email, scrisoare cu confirmare de primire).

Cum voi fi informat despre cazul meu?

Vă vom informa permanent cu privire la evoluția cazului, precum și cu strategiile adoptate în cauză, prin orice mijloace de comunicare pe care le considerați de cuviință.

Vă ocupați și de recunoașterea hotărârilor străine pronunțate în străinătate?

Da, această procedură face parte din domeniile noastre de activitate.

Reprezentarea în instanță presupune costuri suplimentare?

În funcție de natura și dificultatea cazului onorariul este stabilit la început, prin negociere liberă cu clientul. Acesta poate sa fie orar, fix , forfetar sau de succes. Reprezentarea în instanță nu presupune alte costuri în afară de onorariul stabilit.

Cheltuielile pentru reprezentare sunt incluse în onorariu?

Cheltuielile aferente activității prestate de către avocat (taxe de timbru, onorariu expert/executor/notar/traducător, reprezintă cheltuieli suplimentare și vor fi suportate de către client, separat de onorariul stabilit.

Există posibilitatea eșalonării plăților?

În funcție de onorariul stabilit și de posibilitățile financiare ale clientului există posibilitatea eșalonării plăților.

Am nevoie de o ofertă de preț. Pe cine contactez?

Ne puteți contacta la numerele de telefon (+4)0737.870.376 sau (+4)0767.835.548 sau pe adresa de email contact@2legal.ro precum și folosind formularul de contact din secțiunea Consultanță online. Vom face o evaluare a cazului dvs. și vă vom transmite o ofertă de preț.