Program guvernamental de relansare a economiei. Fonduri nerambursabile.

A inceput perioada de depunere a aplicatiilor in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru IMM-uri in cadrul programului de relansare economica pregatit de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana.

Ce fonduri nerambursabile se pot obtine?

1) Capital de lucru – pana la 800.000 euro NErambursabili (20% din pierderea inregistrata in 2020, fata de 2019).

2) Investitii – 50.000-200.000 euro NErambursabili

3) Microgranturi de 2.000 euro pentru capital de lucru.

Cine sunt beneficiarii eligibili si care sunt conditiile de acordare?

  1. Capital de lucru

Beneficiari eligibili – IMM-uri și întreprinderi mari cu următoarele domenii de activitate: agenții de turism, structuri de primire turistică, structuri de alimentație.

Valoarea grantului – max. 800.000 euro, 20% din pierderea cifrei de afaceri din 2020, față de 2019, dar max. 800.000 euro.

Alocare financiară – 500.000.000 de euro, aproximativ 73.211 beneficiari

Condiții de acordare: primul venit, primul servit.

       2.  Granturi pentru investitii: intre 50.000 – 200.000 euro nerambursabili ( aport propriu 15-30%), (intre 2.750 -11.000 de beneficiari)

I. Cofinanțare: Firma beneficiară va trebui să vină cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15%. Acest aport este de 30% pentru firmele din București și județul Ilfov.

II. Conditii de acordare:

Activitate operațională de minim 1 an;

Profit operațional în unul din ultimele două exerciții financiare;

Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după implementarea a proiectului;

Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu în primii doi ani de activitate după implementarea proiectului;

III. Cheltuieli eligibile: realizarea/achiziția construcțiilor, echipamentelor, utilajelor, cheltuieli cu achiziția de teren maxim 10% din valoarea proiectului, consultanța, sistematizarea și amenajarea teritorială a terenurilor, promovare și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea capacităților existente.

  1. Microgranturi de 2000 euro nerambursabili pentru capital de lucru; ( aproximativ 50.000 beneficiari)

Beneficiari:

 – IMM-uri (întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă)

 – PFA-urile;

 – CMI-URILE;

 – ONG-URI

Condiții de eligibilitate:

  1. a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individualepentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
  2. b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA-urilor, CMI,ONG
  3. c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Categorii de cheltuieli eligibile: materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente și restanțe față de furnizori, cheltuieli privind echipamentele de protecție medicale, cheltuieli privind achiziția de echipamente utilaje, tehnologii.

Procedura de inscriere:

Firmele aplicante trebuie să fie din domeniile din anexa 1 a OUG 130/2020.

Înscrierile în cadrul măsurii se vor face în două etape distincte:

  1. Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro/
  2. Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere (va fi un formular anexat la procedură).

Daca aveti nevoie de ajutor in demararea procedurii, nu ezitati sa ne contactati.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *