Politica de Confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea dreptului vizitatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679 –  aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).
Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul mobil, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială. Acestea ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră.
www.2legal.ro ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiții reprezintă notificarea stabilită de art. 13 și 14 din Regulament prin care explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.
Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.
1) Considerații generale privind datele dumneavoastră personale
În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, www.2legal.ro va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Vizitatori. Prin Politica de Confidențialitate Vizitatorii sunt informați ca datele personale pe care le furnizează urmează a fi prelucrate în scopul trimiterii unei solicitări pentru contractarea serviciile descrise pe site și a serviciilor de informare pe diverse teme juridice de interes pentru vizitatorii site-ului.
Datele cu caracter personal transmise prin intermediul site-ului sunt prelucrate de către:
Avocat Alina Pătru – forma de exercitare a profesiei Cabinet Individual de Avocat, CIF 36817219
Avocat Cristina Vălcăuan – forma de exercitare a profesiei Cabinet Indvidual de Avocat CIF 41990207
Cu sediul în Intrarea Rigas Nr.29B, Ap.11, Sector 1, București.
În cazul în care ne contactați adresându-ne întrebări sau diverse solicitări, scopul colectării datelor dumneavoastră este pentru a va răspunde la întrebări și solicitări și eventual pentru a pregăti etapa premergătoare încheierii unui contract de asistenta juridica.
Temeiul legal al colectării este art. 6 alineatul 1 lit. b din Regulamentul (UE) nr. 2016/679. Datele personale vor fi furnizate de către vizitatori, la opțiunea lor proprie, în momentul completării formularului de contact.
Datele personale pot include, dar nu se limitează la:
– nume , prenume
– adresa de email
– numărul de telefon
Conform Regulamentul (UE) 2016/679 și Legii nr. 677/2001, vizitatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodata, vizitatorii au dreptul sa se opună prelucrării datelor personale care ii privesc și sa solicite ștergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vizitatorii pot face o cerere în scris în acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa contact@2legal.ro cu specificația „Solicitare date cu caracter personal”.
Site-ul se angajează sa nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) și sa întreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor utilizatorului.
2) Datele având caracter personal pe care le colectăm, scopurile colectării si perioada de colectare a datelor.
În cadrul raportului de comunicare online stabilit intre site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea secțiunii “Formular de contact”, folosirea butoanelor de social media și informații colectate la accesarea site-ului www.2legal.ro astfel:
Date având caracter personal pe care le colectăm:
Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografica, adresa de corespondenta, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site, adresa IP.
Scopurile colectării datelor având caracter personal:
Aceste date sunt colectate pentru furnizarea accesului la conținut și răspunsuri la întrebări și solicitări transmise de către utilizator online și pentru monitorizarea traficului site-ului și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru utilizator.
Perioada de colectare a datelor:
Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
In cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau pana la 4 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 4 ani, datele vor fi anonimitate electronic.
3) Drepturile vizitatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora
În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail contact@2legal.ro.
Dreptul de acces
Utilizatorul are dreptul să obțină orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații) precum și acces la datele respective.
Dreptul la rectificarea datelor
Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este incurajat sa contacteze site-ul la adresa contact@2legal.ro ori de câte ori observa că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către www.2legal.ro sunt incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor
Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal, fara intarzieri nejustificate, atunci cand, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
Dreptul la restricționarea prelucrării datelor
Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contesta exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.
Dreptul la retragerea consimțământului
Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a își retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Aplicarea retragerii consimțământului se aplica din momentul înregistrării acesteia și operarea retragerii consimțământului se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.
Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente                                                                                                                   
Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către echipa noastră.
 4) Exercitarea drepturilor
 Pentru ca utilizatorul sa își poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând informațiile de contact.
 Cum se pot transmite cererile sau plângerile – persoana de contact
Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate și protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la cele menționate în aceasta Politica de Confidențialitate orice utilizator ne poate contacta prin e-mail la contact@2legal.ro
5.Securitatea datelor
www.2legal.ro  folosește datele dvs. cu caracter personal exclusiv în îndeplinirea solicitării dvs. Cu toate acestea, nu se poate garanta că Internetul este 100% sigur. Comunicațiile prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure decât dacă au fost criptate. Comunicările dvs. pot trece prin mai multe țări înainte de a fi livrate, deoarece aceasta este natura internetului.
Nu putem accepta responsabilitatea pentru orice acces neautorizat sau pierdere a informațiilor personale care este în afara controlului nostru.

Politica de cookie-uri

Un cookie este un fișier text care conține mici fragmente de informații trimise navigatorului și memorate în computerul, telefonul mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un site. Acest fișier cookie trimite informații înapoi către site ori de câte ori îl revizitezi.
Cookie-urile pot fi permanente (cunoscute drept cookie-uri persistente), care rămân în computer până când sunt șterse, sau temporare (cunoscute drept cookie-uri pentru sesiune) care sunt valabile doar până când închizi fereastra navigatorului tău. Cookie-urile pot fi ale părții-gazdă (first-party), care sunt configurate de site-ul pe care îl vizitezi, sau ale unor părți terțe, care sunt configurate de un site diferit de cel pe care îl vizitezi.

Cum utilizează 2Legal cookie-urile?

Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului nostru, pentru a te ajuta să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferințele tale și, în general, pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pe site-urile noastre pot fi din următoarele categorii:
  • Cookie-uri strict necesare:
Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru ca tu să poți naviga pe site și să folosești serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului.
Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea și autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale părții-gazdă (first-party) și pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, site-ul nostru nu vor funcționa corespunzător fără aceste cookie-uri.
  • Cookie-uri pentru performanță:
Aceste cookie-uri colectează informații despre cum utilizează vizitatorii un site, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică vizitatori individuali. Toate informațiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate și anonime.
Folosim aceste cookie-uri pentru a realiza statistici despre cum este utilizat site-ul nostru;
Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale părții-gazdă sau ale unor părți terțe. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informații anonime despre paginile vizitate.
  • Cookie-uri pentru funcționalitate:
Aceste cookie-uri permit unui site să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limba sau târa în care te afli) și oferă opțiuni îmbunătățite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul la un articol. Informațiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimitate și ele nu pot înregistra activitățile tale de navigare pe alte site-uri.
Folosim aceste cookie-uri pentru a:
  • memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu
  • îmbunătăți experiența în general pe tot site-ul, memorând preferințele tale.
  • Cookie-uri pentru publicitate:
Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum și pentru a măsura impactul campaniilor publicitare.
Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.
Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terțe părți, cum ar fi companiile de publicitate și agenții lor, și pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terțe părți.
  • Cookie-uri pentru rețele sociale:
Aceste cookies sunt folosite de rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, etc) și permit distribuirea conținutului de pe https://www.2legal.ro pe respectivele rețele. 2Legal.ro nu controlează aceste cookies, deci, pentru mai multe informații despre cum funcționează, te rugam sa verifici paginile rețelelor de socializare.

Cum să administrezi & ștergi cookie-uri?

Dacă vrei să impui restricții, să blochezi sau să ștergi fișiere cookie, poți s-o faci modificând setările navigatorului tău de web. Utilizarea https://www.2legal.ro fără respingerea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare denotă consimțământul vizitatorilor pentru utilizarea de către noi a unor astfel de tehnologii și pentru prelucrarea informațiilor.