Termeni și Condiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vizitatorilor site-ului de către 2Legal. Prin site se intelege domeniul https://www.2legal.ro.
Acești Termeni vor fi aplicați pe deplin și vor afecta utilizarea de către dvs. a acestui site web. Prin utilizarea acestui site web, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard ale site-ului. In cazul in care aveți intrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactati pe adresa de email contact@2legal.ro
Minorii sau persoanele sub 18 ani nu au voie să folosească acest site.
Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, precum și solicitarea de documente în numele altor persoane fără cunostința și acordul acestora pe www.2legal.ro, constituie infracțiuni potrivit art. 327 din Codul Penal cu privire la falsul privind identitatea si art. 325 din Codul Penal privind falsul informatic și sunt pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Prezentarea serviciilor oferite de www.2legal.ro
Prin intermediul site-ului www.2legal.ro sunt descrise servicii de reprezentare prin avocat, care sunt oferite clienților la solicitarea acestora.
Cum funcționează serviciul?
Certificatul de cazier judiciar și actele de stare civilă se pot solicita prin avocat, in baza imputernicirii avocatiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si functionarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Împuternicirea avocatială este inscrisul prin care avocatul este imputernicit de client, in baza contractului de asistenta juridica incheiat, sa-l reprezinte in fata autoritatilor si institutiilor publice, precum si in fata altor persoane fizice sau juridice si/sau sa exercite alte activitati ce fac obiectul acestui contract.
Prin intermediul site-ului www.2legal.ro sunt descrise servicii de reprezentare, avocatul cu care clientul încheie contractul de asistență juridică urmând să efectueze toate demersurile necesare pentru obținerea actelor în numele clienților, conform prevederilor legale și în baza contractului de asistență juridică, la solicitarea expresă și conform instrucțiunilor clientului.
Cum accesez serviciul?
Prin completarea formularului transmiteți solicitarea dvs. În urma solicitării transmise un consultant vă va contacta telefonic sau prin e-mail în vederea confirmării solicitării dvs. În baza confirmării solicitării și verificării identității solicitantului, se va încheia contractul de asistență juridică cu un avocat. Informațiile din formular sunt necesare pentru procesarea corecta si eficientă a solicitării.
Lămuriri cu privire la informațiile de pe site
Nimic din conținutul acestui site web nu va fi interpretat ca oferind sfaturi.
Niciun document sau informație sau orice altceva similar din acest site web nu va fi considerat ca creând o relație avocat-client între utilizator și administratorii site-ului.  Relația avocat-client se concretizează în momentul încheierii contractului de asistență juridică cu un avocat la cererea și instrucțiunile exprese din partea utilizatorului.
Plata
Pentru acest serviciu oferim un onorariu fix care va fi cunoscut încă de la început de către client. Facturarea se face în EUR sau LEI în funcție de preferințele clientului. Plata se va efectua prin virament bancar în baza facturii. Documentele vor fi transmise în funcție de preferințele clientului, electronic și /sau livrate la adresa comunicată de client, iar transmiterea documentelor se va realiza ulterior primirii confirmării plătii . Scadența facturii este de 3 zile calendaristice din momentul emiterii.
Transmiterea documentelor
Onorariul afișat nu include costul pentru livrarea documentelor prin curier. Pentru livrare, se vor folosi firme de curierat rapid, iar costul livrării va fi comunicat prin email clientului, în funcție de adresa comunicată de acesta pentru livrare.  Clientul va plăti pentru livrarea documentelor la destinație.
Modificări
Onorariile sunt fixe și vor fi cunoscute încă de la început de către client atunci cand serviciile sunt afisate pe site, sunt exprimate in RON si includ TVA. Onorariul afisat se poate modifica fara o notificarea prealabila pe siteul www.2legal.ro însă nu poate fi modificat pentru clientul care a transmis solicitarea prin completarea formularului de contact.
Pretul eliberării documentelor mergand la ghiseu fizic la sectiile de politie sau serviciile de stare civila este 0 lei. wwww.2legal. ro este insa un serviciu de reprezentare platit.
Drepturi pentru proprietate intelectuală
Cabinet de Avocat Pătru Alina – Mădălina  deține toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în acest site web.
Atâta timp cât sunteți de acord și respectați termenii din prezentul Termeni de utilizare și cu excepția cazului în care Termenii de utilizare din prezentul articol sunt reziliați de Cabinet de Avocat Pătru Alina, aveți permisiunea de a vizualiza site-ul web și conținutul acestuia. Vi se acordă o licență limitată numai în scopul: (i) de a primi informații despre serviciul oferit de www.2legal.ro, (ii) detalii de contact ale www.2legal.ro și (iii) în alte scopuri conexe sau similare.
Restricții
Sunteți în mod special restricționat de la toate următoarele:
– vânzarea, sublicențarea și/sau comercializarea în alt mod a oricărui material de pe site;
– utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site web;
– utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorului la acest site web;
– utilizarea acestui site web contrar legilor și reglementărilor aplicabile sau, în orice mod, poate    – cauza prejudicii site-ului web sau oricărei persoane sau entități comerciale;
– angajarea în orice extragere de date, colectare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web;
– utilizarea acestui site web pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing.
Anumite zone ale acestui site web nu pot fi accesate de dvs., iar Cabinet de Avocat Pătru Alina – Mădălina poate restricționa în continuare accesul la orice zonă a acestui site web, în orice moment, la discreție absolută.
Legea aplicabilă
Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați de Legea română. Competența în cazul unui litigiu aparține instanțelor judecătorești din Municipiul București.
Sesizări
Pentru sesizări, va rugam sa ne contactati la adresa de email: contact@2legal.ro.
Modificarea termenilor și condițiilor
Cabinet de Avocat Pătru Alina Mădălina are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligata sa îndeplinească vreo alta formalitate fata de Vizitatori. 
Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Vizitatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Vizitator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.